Welkom op de website van Remedial Teaching Delft, Delfgauw en Pijnacker.

U maakt kennis met de praktijk voor Remedial Teaching en bijles te Delft, Delfgauw en Pijnacker. Voor kinderen in het basisonderwijs, in de groepen 3 t/m 8 met moeilijkheden op het gebied van lezen, taal en rekenen kan een passende begeleiding worden verzorgd.

Sommige kinderen in het basisonderwijs hebben moeite met leren. De aangeboden leerstof op school van één of meer vakken wordt als moeilijk ervaren. Mogelijk ligt het leertempo in de groep te hoog.

Het gevolg kan zijn dat achterstanden optreden. Kinderen ontwikkelen op die manier een faalangst. Remedial Teaching biedt in een dergelijke situatie hulp.

Buitenschoolse hulp gericht op specifieke problemen verkleint de mate van leermoeilijkheden. De begeleiding werkt motiverend omdat ze is afgestemd op het niveau van het kind.

In het onderwijs is de extra zorg die leerkrachten besteden aan kinderen met leerproblemen niet altijd voldoende. Een leersituatie buiten de school met extra zorg werkt ondersteunend.

De praktijk voor Remedial Teaching biedt een kind-vriendelijke omgeving waar uw kind ervaart dat werken aan datgene wat moeilijk is best leuk kan zijn. Met diverse uitdagende en motiverende leermiddelen waaronder de computer wordt gewerkt om weer ‘bij’ te raken.